Susținerea septembrie 2019

 

ÎNSCRIERI LA SECRETARIAT:

  • 29 august, program 10:00-14:00
  • 30 august, program 10:00-12:00

  • ATENȚIE! Începând cu sesiunea iunie 2018, lucrările de licență și disertație se depun, în format fizic și electronic, la înscriere, conform art. 13 din Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de licență și master în Universitatea din București. Reprezentanţii departamentului vor recepționa lucrările în format fizic și electronic(la sediul din Pitar Moş) și vor semna cererea de înscriere în acest sens, ÎNAINTEA înscrierii la secretariat în Edgar Quinet.
  • program de depunere a lucrărilor de licenţă la catedră
  • acte necesare înscrierii

 

 

  1. Elaborarea lucrării de disertație

 

 

 

În vederea elaborării lucrării de disertație, masteranzii care au un profesor coordonator din Departamentul de Engleză au obligaţia de a completa formularul de înscriere care poate fi descărcat de aici. 

 

Lista studenţilor înscrişi pentru elaborarea lucrării de dizertaţie în vederea susţinerii în sesiunea septembrie 2019

 

 

 

  1. Programarea examenelor de susținere a disertațiilor și comisiile de examen