Susținerea disertației_Februarie 2019

 Calendarul susţinerii probelor

 

 

ÎNSCRIERI LA SECRETARIAT:

  1. Elaborarea lucrării de disertație

 

 

 

În vederea elaborării lucrării de disertație, masteranzii care au un profesor coordonator din Departamentul de Engleză au obligaţia de a completa formularul de înscriere care poate fi descărcat de aici. Depunerea formularului, avizat de către profesorul coordonator, are loc la secretariatul departamentului de engleză (clădirea FLLS din str. Pitar Moş, etajul 2, culoar dreapta) până la data de 29 noiembrie 2018.

 

Lista studenţilor înscrişi pentru elaborarea lucrării de dizertaţie în vederea susţinerii în sesiunea februarie 2019

 

 

 

  1. Programarea examenelor de susținere a disertațiilor și comisiile de examen