Centrul pentru Studiul Dezvoltării Limbajului şi al Comunicării Lingvistice (CSDLCL), fondat ȋn anul 2008, îşi propune susţinerea şi dezvoltarea cercetării fundamentale şi aplicate de performanţă ȋn domeniul lingvisticii:

 • sintaxă teoretică
 • sintaxă comparată
 • sintaxă experimentală
 • sintaxă diacronică
 • semantică
 • fonologie
 • achiziţia limbii materne
 • ȋnvăţarea limbii
 • pidginuri şi creole
 • sociolingvistică
 • lingvistică clinică

Un obiectiv central ȋl reprezintă promovarea studiului interdisciplinar al limbii. CSDLCL urmăreşte să dezvolte direcţii tematice noi prin proiecte de cercetare, publicaţii şi teze de doctorat.

Un loc important în cadrul activităţii de cercetare îl ocupă elaborarea metodelor experimentale şi alcătuirea de corpusuri în format electronic pentru studiul limbajului.

Activităţi

 • iniţierea de proiecte de cercetare şi participarea, în calitate de partener, la proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale
 • organizarea de conferinţe şi ateliere de specialitate
 • organizarea de întîlniri cu specialişti din ţară şi străinătate (vorbitori invitaţi)
 • participarea membrilor CSDLCL la conferinţe, congrese şi ateliere naţionale şi internaţionale
 • organizarea de întîlniri periodice în cadrul cărora membrii Centrului să prezinte rezultatele activităţii de cercetare
 • publicarea rezultatelor cercetării în reviste de specialitate şi în volume colective
 • editarea şi publicarea revistei de lingvistică teoretică şi aplicată Bucharest Working Papers in Linguistics
 • gestionarea site-ului propriu, ȋn vederea asigurării vizibilităţii activităţilor şi realizărilor Centrului