Proiecte de cercetare naţionale derulate prin CSDLCL

 • Proiect PN II-RU-TE-2014-4-1438, contract 374/2015 (finanțat de UEFISCDI): Bilingvismul simultan timpuriu: arii de vulnerabilitate
 • Perioada: 2015-2017
 • Director: Conf. dr. Anca SEVCENCO
 • Membri (din partea CSDLCL): Prof. dr. Larisa AVRAM, Lect. dr. Veronica TOMESCU.

 

 • Proiect IDEI-PCE IDEI_PCE_2011_ 3 0959, contract 311/2011: The Structure and Interpretation of the Romanian Nominal Phrase in Discourse Representation Theory: The Determiners
 • Perioada: 2012-2016
 • Director: dr. Alexandra Cornilescu
 • Membri (din partea CSDLCL): Prof. dr. Larisa AVRAM, Conf. dr. Mihaela Tănase-Dogaru, Conf. Dr. Alina Tigău

 

 • Proiect intern UB: Factor genetic, input si factori externi în dezvoltarea limbajului: cazul elementelor atone
 • Perioada: 2013-2015
 • Director: dr. Larisa Avram
 • Membri (din partea CSDLCL): dr. Anca Sevcenco, lector dr. Veronica Tomescu

 

 • Proiect IDEI nr. 1979, contract 771:  Corelaţia dintr morfologie şi sintaxă în achiziţia limbii române ca limbă maternă
 • Perioada: 2009-2011
 • Director: dr. Larisa Avram
 • Membri (din partea CSDLCL): Alexandra Cornilescu, Daria Protopopescu,  Anca Sevcenco, Mihaela Tănase-Dogaru, Veronica Tomescu

 

 • Proiect intern UB: Strategii de interpretare a pronumelor personale în limba română: abordare lingvistică şi computaţională
 • Perioada: 2008
 • Director: Prof. dr. Alexandra Cornilescu
 • Membri (din partea CSDLCL): Alina Ghiţă (Tigău)

 

 • Proiect PN-II-IDEI-WE- 2011-3 WE 034: Corelaţia dintre morfologie şi sintaxă în achiziţia limbii române: de la studiul dezvoltării tipice la identificarea mărcilor lingvistice ale tulburărilor de limbaj
 • Perioada: 2011
 • Director: dr. Larisa Avram
 • Proiect CNCSIS Didactica limbilor străine în contextul integrării europene a învăţământului românesc (Teaching foreign languages in the context of European integration; Financed by CNCSIS (the Romanian Ministry of Education)
 • Perioada: 2003 – 2005
 • Director: Prof. dr. Alexandra Cornilescu
 • Membri (din partea CSDLCL): Larisa Avram, Ileana Baciu

 

Proiecte de cercetare naţionale derulate prin alte centre la care au participat unii membri ai CSDLCL 

 • dr. Andrei AVRAM: 1 august–15 decembrie 2017: responsabil ştiinţific, proiectul CNFIS-FDI-2017-0245 „Promovarea eticii şi deontologiei academice în Universitatea din Bucureşti”, Domeniul 7: „Îmbunătăţirea calităţii didactice, inclusiv a respectării deontologiei şi eticii academice”, finanţat din Fondul de Dezvoltare Instituţională, CNFIS.

           Director: Prof. Dr. Liviu Papadima

 • dr. Maura COTFAS, Asist. dr. Mara PANAITESCU, Asistent doctorand Irina STOICA: membri în proiectul PN-II-RU-TE-2014-4-0372, Information Structure in Romanian, finanțat de CNCS – UEFISCDI.

Director: Ion Giurgea, Institutul de Lingvistică Iorgu-Iordan-Al. Rosetti, București.

Perioada: 2015-2017

 • dr. Ruxandra COSMA: membru asociat ȋn proiectul COROLA al Academiei Române, ICIA Institutul de cercetări pentru inteligenţă artificial ‘Mihai Drăgănescu’, IITI – Institutul de informatică teoretică Iaşi. Tema proiectului: realizarea unui corpus de referinţă al    limbii române. Proiect prioritar al Academiei Române. <<http://www.racai.ro/research- activities/corola-program-prioritar-al-academiei-romane/>>

Perioada: 2013

 • dr. Alexandra Cornilescu, Prof. dr. Larisa Avram: membri ȋn Proiect ul IDEI nr. 1629 Grammaticalization and pragmaticalization in the Romanian Language in the  17th – 18th c. << http://www.unibuc.ro/ro/cc_claprj_ro >>

Director: Rodica Zafiu, Centrul de Lingvistică Teoretică şi Aplicată, Universitatea din Bucureşti.

Perioada: 2007-2008

 

Proiecte de cercetare internaţionale la care au participat unii membri ai CSDLCL

 • Proiect de parteneriat instituțional  între Universitatea din București, Institut für Deutsche Sprache, Mannheim, Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială  Mihai Drăgănescu (RACAI, București/Academia Română) și Institutul de Informatică     Teoretică, Iași (Academia Română), in vederea dezvoltarii unei tehnologii care sa  permita constructia de corpusuri comparabile din corpusuri nationale de referinta. Proiect finanțat (prin competiție internațională) de către Fundația Alexander von

Tema:  DRuKoLa (Sprachvergleich korpustechnologisch. Deutsch- rumänisch).

Director: Conf. dr. Ruxandra COSMA

Perioada: 1 ianuarie 2016 – 1 decembrie 2018

Membri (din partea CSDLCL): Prof. dr. Alexandra CORNILESCU, Lect. dr. Maria Aurelia COTFAS

 • The Essential Grammar of the Romanian Language. The Verb Phrase. Proiect internaţional coordonat de Carmen Dobrovie-Sorin, CNRS-Paris şi Ion Giurgea, Institutul de Lingvistică al Academiei Române

      <http://www.linguist.univ-paris-diderot.fr/~essromgram/>

Perioada: 2015 – prezent.

Participanţi (din partea CSDLCL): Alexandra Cornilescu, Larisa Avram, Maura       Cotfas

 • Ruxandra COSMA: membru in proiectul european Cost-ENeL (European Network of e-Lexicography), Working Group 4 (Lexicography and Lexicology from a Pan-European Perspective) http://www.elexicography.eu/ http://www.elexicography.eu/working-groups/working-group-4/wg4-members/

 

 • Crosslinguistic Language Diagnosis (CLAD) [135295-LLP-1-2007 – 1 – UK- KA1 – KA1SCR ] proiect finanţat de Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) în cadrul Lifelong Learning Programmes           Perioada: 2008 – 2011

Coordonator: Prof. dr. Larisa Avram

Cercetători (din partea CSDLCL): Anca Sevcenco, Ioana Stoicescu

 

 • COST A33: Cross-linguistically robust stages of children’s linguistic performance with applications for the diagnosis of specific language impairment. [http://www.zas.gwz-berlin.de/cost/]

            Perioada: 2006 – 2011

Reprezentant România: Prof. dr. Larisa Avram

Membri (din partea CSDLCL):  Anca Sevcenco

 

 • EURO-XPRAG (European Science Foundation): The acquisition of discourse pragmatics: the case of personal pronouns

      <<http://www.euro-xprag.org/activities/documents/>>

                                    Perioada: 2009-2010

            Membri din partea CSDLCL: Larisa Avram

 

 • FP7: Dual electric-acoustic speech processor with linguistic assessment tools for deaf individuals with residual low frequency hearing  (DUAL-PRO)     

            Perioada: 2008 -2009

            Coordonator: Larisa Avram

                        Cercetători ((din partea CSDLCL): Andrei A. Avram, Alina Tigău

 

 • Pre- and Protomorphology, Proiect internaţional finanţat de Academia de Ştiinţe din Austria, Comisia pentru lingvistică şi ştiinţe ale comunicării (Österreichische Akademie der Wissenschaften)

<<http://www.oeaw.ac.at/ling/kimo/index_prepro.html// https://comparative-psycholinguistics.univie.ac.at/projects/crossling>>

Coordonator Prof. Dr. W. Dressler

Perioada: 2006 – prezent

Partener (din partea CSDLCL): Larisa Avram

 

Proiecte de cercetare internaţionale la care unii membri ai CSDLCL au participat ȋn calitate de consultant extern

Prof. dr. Larisa AVRAM,  Conf. dr. Alina Tigău (consultant extern): proiectul Typologie et Universaux Linguistiques: Unité et diversité dans le marquage différentiel de l’objet, Federation de Recherche Franța FR 2559. <http://www.typologie.cnrs.fr/spip.php?rubrique101>

Director de grant: Dr. Alexandru Mardale, INALCO.

Perioada: 2014 – 2018

Prof. dr. Larisa AVRAM (consultant extern): proiectul Clitic Doubling across Romance, Proiect DFG FI 875/3-1

Director de grant: Prof. dr. Susann Fischer, Universitatea din Hamburg, 2017-2019. <https://www.slm.uni-hamburg.de/romanistik/forschung/forschungsprojekte/klitische-dopplung.html>