Centrul de Studii Canadiene, Departamentul de Engleză

 

Centrul de Studii Canadiene este o structură non-profit de planificare, organizare şi coordonare a activităţilor de ordin cultural vizând difuzarea şi promovarea valorilor culturale canadiene de expresie engleză şi franceză.

Activitatea centrului se adresează studenţilor Universităţii din Bucureşti, elevilor de liceu din clasele terminale ale liceelor bilingve, cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar, cercetătorilor interesaţi de domeniul studiilor canadiene.

Neavând în prezent patrimoniu propriu, centrul utilizează o sală din sediul Facultăţii de Limbi și Literaturi Străine din Str. Edgar Quinet nr. 5–7, et. 4, echipată cu un calculator obţinut printr-un grant al Fundaţiei pentru o Societate Deschisă şi câteva sute de cărţi şi periodice de specialitate provenind din donaţii ale Ministeului Afacerilor Externe şi Comerţului Internaţional al Canadei, ale Ambasadei Canadei la Bucureşti şi ale profesorilor canadieni şi români.

Lucrările centrului pot fi consultate de masteranzi, doctoranzi, profesori şi cercetători din ţară şi străinătate.

Centrul este gestionat prin activitatea benevolă a studenţilor interesați, şi a cadrelor didactice interesate, de activitatea de predare şi cercetare în domeniul studiilor canadiene, neexistând resurse umane proprii.

Centrul îşi propune să desfăşoare următoarele activităţi:

 • Documentare în aria culturii şi civilizaţiei canadiene
 • Organizare de conferinţe şi dezbateri pe probleme actuale ale culturii şi cercetării culturii canadiene
 • Colocvii naţionale
 • Colocvii internaţionale
 • Cooperarea cu Asociaţia Canadianiştilor din Europa Centrală şi Orientală
 • Cooperarea cu ICCS (International Council for Canadian Studies)
 • Participarea la evenimentele organizate sub egida francofoniei
 • Organizarea de evenimente culturale (spectacole de teatru, poezie etc., vizionări de filme, lansări de cărţi etc.)
 • Cercetări în echipe mixte cu ICCS, AIEQ (Association Internationale d’Etudes Québécoises) şi departamente de studii canadiene ale universităţilor din ţară şi străinătate
 • Organizarea unui program de masterat de studii canadiene
 • Sprijinirea studenţilor în realizarea de studii pre şi postdoctorale (şcoli de vară, conferinţe naţionale şi internaţionale).