DEPARTAMENTUL DE ENGLEZĂ

Director de departament
Conf. univ. dr. Dragoș-Alexandru Ivana

Consiliul departamentului

Conf. dr. Dragoș-Alexandru Ivana
Conf. dr. Daria Georgiana Venera
Protopopescu, Prodecan al Facultății
de Limbi și Literaturi Străine
Prof. dr. habil. Mihaela Valentina
Tănase-Dogaru
Prof. dr. habil. Alina Mihaela Tigău,
Prodecan al Facultății de Limbi și
Literaturi Străine
Conf. dr. Mihaela Zamfirescu

Organigrama completă poate fi consultată AICI

Adresele de e-mail ale profesorilor și colaboratorilor externi pot fi consultate AICI.