În vederea stabilirii criteriilor de concurs pentru ocuparea posturilor de conferențiar și de profesor, membrii Departamentului de Engleză au votat la ședința de departament din 29 octombrie 2018 pentru o valoare minimală egală cu punctajul „total general” din Standardul CNATDCU la care este adăugat un procent de 10% din acest punctaj total general.

Gradaţii de merit 2023-2027

Gradaţii de merit 2022-2026