ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR ANILOR 2 ŞI 3, SPECIALIZAREA ENGLEZĂ

ANUNŢ PRIVIND PRACTICA PROFESIONALĂ

Având în vedere obligativitatea ca studenţii de la Filologie să efectueze un număr total de 80 de ore de practică profesională (diferită de practica pedagogică!!!) pe parcursul a patru semestre (20 ore/semestru, în cursul semestrelor 3-6), Departamentul de Engleză al Universităţii din Bucureşti asigură o parte din aceste locuri de practică după cum urmează:

1. Centrul pentru Studiul Dezvoltării Limbajului şi al Comunicării Lingvistice – 10-15 locuri

2. British Studies – 10 locuri

3. Secretariatul Departamentului de Engleză (Pitar Moş, et. 2) – 5-10 locuri

4. Biblioteca Departamentului de Engleză – 10 locuri

5. Centrul de Limbi Străine Ariel 5 locuri

6. Canadian Studies – 3 locuri

7. American Studies – 5-10 locuri

8. Secretariatul FLLS (Quinet, et. 2) – 5-10 locuri

9. MTTLC – 5-10 locuri

 

Cei interesaţi sunt rugaţi să ia legătura cu centrul pe care îl aleg.

Pentru Ariel, puteţi aplica trimiţând un email la adresa: office@centrul-ariel.ro 

Toţi studenţii acceptaţi pentru locurile de mai sus vor fi luaţi în evidenţa respectivului centru/secretariat şi vor desfăşura activităţi specific acestuia.

Odată acceptaţi, studenţii în cauză trebuie să trimită un email la adresa de mai jos (către Gabriela Brozbă), precizând numele complet, anul de studii, specializarea şi centrul ales pentru practică.

 

Câteva precizări importante:

1. locurile interne afişate (anunţate mai sus) sunt asigurate de Departamentul de Engleză pentru studenţii de la Engleză A. Regulamentul spune că practica se poate face la oricare dintre specializări, dar mai spune şi că “locurile oferite de Facultate şi firmele acceptate pot fi găsite la fiecare departament”- lucru care se aplică mai ales acolo unde numărul studenţilor este însemnat, cum este cazul Englezei. Aşadar, indicat ar fi să vă interesaţi în legătură cu practica profesională şi locurile disponibile la departamentul unde aveţi specializarea A [în cazul în care nu sunt cereri suficiente din partea celor de la specializarea A, Centrul în cauză poate hotărî să primească şi studenţi de la Engleză B];

2. practica se poate efectua şi în alt/alte oraş/oraşe decât Bucureştiul şi se poate desfăşura şi pe durata vacanţei de vară (adică cea dintre anul al II-lea şi al III-lea; pentru a respecta cerinţa ca aceasta să aibă loc în limita celor patru semestre);

3. nu există condiţii restrictive privind profilul/specificul firmei, deşi (în mod ideal) ar fi de preferat ca practica să fie efectuată în firme unde studenţii să poată face/învăţa ceva care să le fie folositor;

4. pentru studenţii care fac practică la centrele Departamentului, NU se încheie un Protocol; aceştia vor primi o adeverinţă de practică de la conducătorul centrului/bibliotecii/secretariatului;

5. pentru cei care se duc la firmele externe afişate mai jos, precum şi pentru cei (70%) care îşi găsesc singuri firmele unde să facă practica, se încheie un protocol-tip, care este deja afişat pe webstite-ul Universităţii (http://www.old.unibuc.ro/facultati/limbi/Practica_profesionala.php). Studenţii trimit firmei Protocolul şi un reprezentant al acesteia îl completează. Tot ei trebuie să se ocupe de obţinerea semnăturilor din partea decanatului şi a şefului de catedră. Cele 4 copii semnate se distribuie după cum urmează: una la firmă, una la decanat, una la secretariatul Departamentului şi una la student.

6. orele necesare pot fi efectuate în tranşe sau toate deodată – noi nu putem si nu avem cum să verificăm acest lucru în toate cazurile. Aşadar, numărul de ore de practică şi perioada de practică se negociază direct cu firma;

7. studenţii au nevoie de adeverinţa de practică doar înainte de înscrierea la licenţă din anul al III-lea: până atunci, NU au nevoie să facă dovada efectuării practicii şi NU au nevoie de această adeverinţă pentru a-şi susţine examenele din anii al II-lea şi al III-lea;

8. dacă practica s-a desfăşurat la acelaşi centru/aceeaşi firmă, va exista o singură adeverinţă. Pentru cazul în care practica s-a făcut în mai multe locuri (centre şi/sau firme), veţi primi şi, respectiv, prezenta un număr adecvat de adeverinţe, astfel încât numărul cumulat de ore de pe toate acestea să însumeze 80.

 

 

Firme externe la care studenţii pot aplica:

Din păcate, numărul partenerilor externi pentru anul acesta pentru care avem protocoale semnate şi în vigoare până la sfârşitul anului academic este de 2, însă pot luat destul de mulţi studenţi.

 

 

1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

Persoană contact: Ana-Maria Gabor

Telefon: 0727 466 398

Email: voluntariatformare@dgaspc6.com

 

 

2. Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului de la Academia Română

Persoană contact: Anca Cătălinoiu

Telefon: 021 230 69 92

Email: inst.academia@gmail.com

 

 

 

Pentru întrebări – Lect. dr. Gabriela Brozbă: brozba.anydora@gmail.com.