Secţia de Traducere și Interpretare, Departamentul de Engleză

 

A doua direcţie de studii a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, la care studenţii au acces în urma unui examen de admitere, are un plan de învăţământ ce acoperă anii I–III de studii şi este conceput pe baza sistemului de credite transferabile (180 ECTS pentru 6 semestre), la care se adaugă cele 30 de credite aferente examenului de licență.

Limbile care participa în acest program sunt următoarele: engleza, franceza, germana, spaniola, italiana și rusa.

Organizarea acestei secţii este posibilă deoarece Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine dispune de un număr suficient de mare de cadre didactice calificate şi abilitate să predea la o secţie cu această specializare. Mai exact, există cel puţin 30 de cadre didactice cu multă experienţă în domeniu, cu participări la cursuri de pregătire specializată și cu capacitatea necesară pentru această secţie. În acelaşi timp, există dotarea materială necesară procesului de pregătire a studenţilor: biblioteci și laboratoare obținute ca urmare a participării la granturi sau programe internaţionale de finanțare.

Planul de învățământ cuprinde atât discipline fundamentale (structura limbii și practica limbii pentru cele două limbi de studiu alese, A și B), cât și discipline de specialitate (civilizație pentru ambele limbi alese, limbaje specializate pentru ambele limbi alese, instituţii europene, organizaţii internaţionale, limbaj economic, limbaj juridic, lexicologie și terminologie pentru ambele limbi alese, teoria şi practica traducerii pentru ambele limbi alese, teoria şi practica comunicării şi interpretării consecutive pentru ambele limbi alse, practica portofolii de traducere pentru ambele limbi alese), ca și discipline complementare (o a treia limbă de studiu).

Cursurile îmbină cele mai noi abordări teoretice din domeniul studiilor de ştiinţa traducerii cu aspectele practice necesare pregătirii studenţilor ce doresc să-şi aleagă o carieră ca traducător, terminolog sau interpret.

Sistemul de evaluare include trei componente, şi anume: un examen parţial ce reprezintă 30% din nota finală, un proiect de semestru sau evaluarea continuă pe parcursul semestrului care reprezintă 30% din nota finală şi examenul final ce reprezintă 40% din nota finală.

Admiterea se face în urma unui examen scris de 4 ore, din care 2 ore sunt alocate limbii străine A și 2 ore limbii române. Proba pentru limba străină cuprinde, de regulă, o traducere, o retroversiune, un exercițiu care verifică cunoașterea gramaticii limbii străine respective și un exercițiu de înțelegere a unui text scris. Proba de româna este în esență o probă de gramatică.

Perspective de cariera a viitorilor absolvenți ai acestei secții:

  • Traducător specializat
  • Interpret de consecutivă
  • Funcţionar internaţional

 

Persoană de contact: Prof. dr. Roxana-Cristina Petcu, petcu.roxanacristina0@gmail.com

Secretariatul FLLS: Str. Edgar Quinet, nr. 5-7, et. 2, Telefon: 021 314 8965, Secretar-șef: Raluca Hassan