Masterul de Traducere Specializata și Studii Terminologice, Departamentul de Engleză

 

Masteratul de Traducere Specializată şi Studii Terminologice este organizat în conformitate cu toate regulile europene. Masteratul are un plan de învăţământ de doi ani, bazat pe sistemul de credite transferabile (120 de credite, 4 semestre de studii) la care se adaugă 30 de credite pentru examenul de absolvire (susţinerea disertaţiei).

Masterul pregăteşte traducatori capabili să lucreze cu textul scris, să-l interpeteze şi să găsească cea mai bună variantă de redare a mesajului textului sursă în limba țintă. Este vorba despre texte specializate, ținând de diversele domenii abordate pe parcusrul studiilor. De asemenea, studenţilor li se oferă instrumentele necesare pentru a fi capabili să alcătuiască glosare bilingve pe domenii de activitate, destinate atât traducătorilor, cât şi publicului larg, interesat în dobândirea cunoştinţelor de limbaje specializate.

Programul este monitorizat și sprijinit constant de Comisia Europeana/ DGTranslation, fiind inclus in porgramul de asistenta numit Visiting Translator/Terminologist Scheme

Limbile străine studiate în cadrul acestui masterat sunt: engleza, franceza, germana și spaniola. Candidaţii la examenul de admitere şi apoi studenţii masteratului trebuie să-şi aleagă o combinaţie lingvistică formată din două din aceste limbi.

La masterat predau cadre universitare de specialitate, cu îndelungată experienţă în domeniu, atât ca traducători de texte specializate, cât şi ca profesori capabili să formeze tinerii traducători. Masteratul se axează pe importanţa limbilor străine oferite de program, dar, în acelaşi timp, subliniază cu tărie importanţa covârşitoare a limbii materne ca şi nevoia de a atinge un nivel înalt de excelenţă în lucrul cu limba materna, având în vedere faptul că la instituţiile europene sau internaţionale cea mai mare parte a activităţii traducătorilor presupune traduceri către limba maternă.

Ce se studiază?

 • Analiza de discurs (prof. dr. Daniela Ionescu)
 • Teoria traducerii (prof. dr. Roxana-Cristina Petcu)
 • Traduceri specializate pe module, cum ar fi economie, limbaj juridic, medicină, domeniul tehnic și științific, limbaj de presă (prof. dr. Daniela Ionescu, prof. dr. Roxana-Cristina Petcu, conf. dr.Mihai Draganovici, lect. dr. Anca Velicu; lect. dr. Mihaela Zamfirescu)
 • Noțiuni de drept european și instituții europene (prof. dr.Roxana-Cristina Petcu)
 • Terminologii specializate (conf. dr. Dan Mateescu)
 • Studii culturale europene (prof. dr. Mihai Stroe; lect. dr. Petruţa Naiduţ)
 • Registre stilistice ale limbii române (conf. dr. Oana Murăruş)
 • Geopolitică (conf. dr. Ion Bucur).

Anul universitar este împărţit după cum urmează: 1. Semestrul întâi (1 oct–21 ianuarie, cu o vacanță de două săptămâni de la data de 20–21 decembrie până în jur de 4 ianuarie); 2. O sesiune de examene de trei săptămâni (din 22–23 ianuarie până pe 10–12 februarie); 3. O săptămână de vacanţă înainte de începutul celui de-al doilea semestru; 4. Semestrul al doilea (din data de 19–21 februarie până pe 3–4 iunie, cu o perioadă de o săptămână de vacanță de Paşte); 5. O sesiune de examene de 4 săptămâni în iunie.

 

Admiterea

Examenul de admitere constă dintr-o probă scrisă de patru ore, care cuprinde următoarele:

 • Traducere și retroversiune pentru ambele limbi străine
 • chestionar (tip alegere multiplă) privind instituțiile europene și funcțiile lor la nivelul UE

 

Posibilități de angajare

Absolvenții acestui program masteral se pot prezenta la concursurile organizate de Comisia Europeană pentru a candida cu șanse de succes la ocuparea unor poziții de traducător (administrator lingvistic) pentru instituțiile europene, dar pot lucra cu mult succes pe piaţa naţională, atât pentru angajatorii instituţionali, cât şi pentru cei corporativi (firme multinaționale, edituri, instituții guvernamentale și neguvernamentale, primării, agenții de aplicare a legii: poliție, procuratură, firme de traducere).

 

Bibliografie orientativă

 1. Bell, R. T., Teoria şi practica traducerii, Collegium, Polirom, 2000
 2. Ionescu, D., Translation: Theory and Practice, editie revizuită, OSCAR PRINT, București, 2003
 3. Newmark, P., A Textbook of Translation, Prentice Hall, 1988
 4. Nord, Ch., Text Analysis in Translation, Amsterdan, Atlanta, GA, Rodopi, 1991

 

Persoană de contact: Prof. dr. Roxana-Cristina Petcu, petcu.roxanacristina0@gmail.com

 

Secretariatul FLLS: Str. Edgar Quinet, nr. 5-7, et. 2, Telefon: 021 314 8965, Secretar-șef: Raluca Hassan