Masteratul Strategii Comunicaţionale Interculturale – Literare şi Lingvistice

Modulul de Studii Canadiene, Departamentul de Engleză

 

Din 1997, în colaborare cu Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Modulul de Studii Canadiene se desfăşoară acum în cadrul masteratului Strategii Comunicaţionale Interculturale: Literare şi Lingvistice. El oferă un studiu inter- şi multi-disciplinar al culturii şi societăţii canadiene dintr-o perspectivă comparativă europeană, cursurile teoretice punând accent pe multiculturalism, discursul intercultural în literatură şi interferenţe culturale la nivelul limbii. Programul oferă cursuri de comunicare mediatică și studiul literaturii de expresie engleză și franceză precum şi cursuri de îmbunătăţire a practicii limbilor engleză şi franceză la nivel oral şi scris, inclusiv limbaje specializate și corespondenţă de afaceri, răspunzând astfel atât exigenţelor şi oportunităţilor de pe piaţa muncii, cât şi nevoilor de comunicare inter- şi trans-culturală.

Cadrele didactice au efectuat specializări în Canada, programul beneficiind şi de contribuţia unor specialişti din Canada, Germania, Franţa, Republica Cehă, Polonia.

Absolvenţii vor putea ocupa posturi în diverse domenii ale vieţii sociale, politice, culturale şi economice care implică relaţii cu Canada, în instituţii centrale de profil, organisme internaţionale, ambasade, organizaţii non-guvernamentale, fundaţii culturale, mass media, edituri şi publicitate. Dar pot fi și angajaţi ca profesori în învățământul liceal şi în învăţământul superior şi în cercetare sau pot să-şi continue studiile prin programul de doctorat.

Numeroşi masteranzi au câştigat burse de studiu ERASMUS și în Canada.

Programul se bucură de sprijinul constant al Ambasadei Canadei la Bucureşti şi al Asociaţiei Central Europene de Studii Canadiene.

Acest program de patru semestre este deschis tuturor absolvenţilor de învăţământ superior de lungă durată, cunoscători ai limbilor engleză/franceză la nivel bun şi franceză/engleză la nivel de înţelegere. Licenţiaţii de la facultăţile nefilologice pot obţine certificate de competeţă lingvistică B2 pentru engleză sau franceză, iar disertaţia şi-o pot scrie în limba română.

Admiterea

  1. Proba de dosar (media la licenţă etc.), examinarea dosarelor se face de către comisie.
  2. Proba orală: prezentarea în limba A (engleza/franceza) pe bază de hand-out a unei teme de cercetare, respectiv: tema aleasă, principalele argumente, principalele puncte ale conținutului care să reflecte tematica de examen.

În dosarul de înscriere candidatul va depune și o declarație pe proprie răspundere de cunoaștere a limbii B (franceza/engleza) la nivelul posibilității de a urmări cursuri în acea limbă.

Bibliografie

John Saywell, Canada. Pathways to the Present, Stoddart, 1994, p. 73–125

Michele Martin, Communication et médias de masse, Presses Universitaires du Québec, 1991

Aceste lucrări pot fi consultate între orele 12–16 la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Centrul de Studii Culturale Britanice din Str. Pitar Moş nr. 7–13); candidatul poate adăuga alte titluri în bibliografie.

Informaţii suplimentare: danifrumusani@yahoo.com; monibott@yahoo.com; alinabottez@gmail.com

http://www.ggr.ro/Celan_Zentrum_Masterat_2010_12_Prezentare.htm

http://scillunibuc.blogspot.ro/p/studii-canadiene.html