Limbi Moderne Aplicate

Applied Modern Languages Department 

 

Specialisations: 

English in combination with French, Russian, Italian, Spanish,  German, Slovakian, Polish, Serbian, Czech.

Number of places: 

With fee: 260

State support: 10

Entrance requirements 

NO ENTRANCE EXAM, a file with the necessary documents and the tuition fee

Duration : 3 years

► Affiliations: DUKENET Consortium (The Netherlands) and AILEA – European Association (Paris, France) – https://anlea.org/

Scholarships abroad:

  • 4 scholarships at  Liverpool Hope University College,
  • 4 scholarships at Université Paris VII,
  • 4 scholarships at Université Jean Moulin Lyon III,
  • 4 scholarships  at Avans Hertogenbosch, The Netherlands
  • 2 scholarships in Liege,  Poitiers, Annecy.
  • 2 scholarships in Sejnayoki, Finland.

Market opportunities:

– translator, interpreter, personal assistant in joint venture firms, administration institutions ,banks, and foreign trade companies, event organiser, company presenter.

► Interdisciplinary curriculum

Compulsory courses 

Languages A and B (Language Structure, Civilisation, Practical course, Translation Theory and Practice, Terminology)

Law (Labour Law,Civil Law, Community Law, International Law, Commercial Law).

Economis (microeconomics,  management, marketing, macroeconomics,, public finances)

IT module

Elective courses

English for  Specific Purposes, Cross-culture Communication

Professional training: in firms recommended by the Trade Chamber, Marketing Research firms, Public Libraries, multinational companies etc.

Director: Dr Diana IONIȚĂ

 

Afiliere:

L.M.A. este afiliata la Association Nationale des Langues Etrangères Appliquées / Association Internationale des Langues Etrangères Appliquées (ANLEA/AILEA) din anul 2008.

 

CARTA A.I.L.E.A 

I. Scopul specializării LEA/LMA este de a oferi un învățământ universitar – cel puțin de nivel licență – de tip profesional, pluridisciplinar, teoretic și practic, care să permită o integrare în condiții optime a studenților pe piața muncii, în special în cadrul companiilor, respectiv de a susține activitatea de cercetare în cadrul specializării. O specializare de tip Limbi Moderne Aplicate constă din două limbi străine, la care se adaugă discipline de studiu din domeniile de aplicație (drept, economie, gestiune, tehnici de comerț internațional, comunicare, instrumente și tehnici de traducere, TIC etc). Ambele limbi străine sunt principale (de același nivel). Corpul profesoral este compus din cadre didactice universitare și specialiști din mediul profesional.

II. O specializare din afara spațiului francez, care corespunde criteriilor specificate la punctul I, poate adera la Asociația Internațională a Limbilor Moderne Aplicate (AILEA).

 • Scopul AILEA este de a încuraja și de a favoriza parcursul academic și mobilitatea studenților, în conformitate cu acordurile internaționale, reglementările naționale și cadrul statutar instituțional, în vederea prezentării și a promovării ofertei de formare de tip LMA la nivel internațional.
 • Proiectul AILEA vizează constituirea și dezvoltarea unei rețele internaționale de specializări compatibile care să asigure schimbul de informații și să faciliteze colaborarea dintre universități și alte instituții de învățământ superior.
 • AILEA este afiliată ANLEA (Association Nationale des LEA), cu sediul în Franța. AILEA își desfășoară activitatea conform principiilor prevăzute la art. 10-13 din statutul ANLEA.

Pentru aderare, se trimite președintelui AILEA o cerere oficială de aderare, semnată de rectorul universității sau de prorectorul responsabil cu relații internaționale, însoțită de o prezentare a specializării LMA respective sau de echivalentul acesteia.
Biroul AILEA evaluează specializarea și redactează un raport pe care îl transmite președintelui ANLEA.
Președintele ANLEA înscrie cererea de aderare pe ordinea de zi a următorului Consiliu de administrație.
Candidatura, avizată de Consiliul de administrație al ANLEA, este prezentată la următoarea Adunare Generală ANLEA în vederea votării.
Aderarea este gratuită și poate fi revocată în orice moment.

Biroul AILEA, ales pentru o perioadă de trei ani, este format din șapte persoane:

 • cinci persoane desemnate de membrii AILEA;
 • o persoană desemnată de Consiliul de administrație al ANLEA dintre membrii săi;
 • vicepreședintele ANLEA responsabil cu relațiile internaționale, care este membru de drept.

Biroul AILEA desemnează un președinte și un vicepreședinte, unul dintre aceștia fiind obligatoriu un reprezentant al unei universități din Franța, iar celălalt, reprezentantul unei universități străine.