Limbi Moderne Aplicate

Applied Modern Languages Department 

 

Specialisations: 

English in combination with French, Russian, Italian, Spanish,  German, Slovakian, Polish, Serbian, Czech.

Number of places: 

With fee: 260

State support: 10

Entrance requirements 

NO ENTRANCE EXAM, a file with the necessary documents and the tuition fee

Duration : 3 years

► Affiliations: DUKENET Consortium (The Netherlands) and AILEA – European Association (Paris, France) – https://anlea.org/

Scholarships abroad:

  • 4 scholarships at  Liverpool Hope University College,
  • 4 scholarships at Université Paris VII,
  • 4 scholarships at Université Jean Moulin Lyon III,
  • 4 scholarships  at Avans Hertogenbosch, The Netherlands
  • 2 scholarships in Liege,  Poitiers, Annecy.
  • 2 scholarships in Sejnayoki, Finland.

Market opportunities:

– translator, interpreter, personal assistant in joint venture firms, administration institutions ,banks, and foreign trade companies, event organiser, company presenter.

► Interdisciplinary curriculum

Compulsory courses 

Languages A and B (Language Structure, Civilisation, Practical course, Translation Theory and Practice, Terminology)

Law (Labour Law,Civil Law, Community Law, International Law, Commercial Law).

Economis (microeconomics,  management, marketing, macroeconomics,, public finances)

IT module

Elective courses

English for  Specific Purposes, Cross-culture Communication

Professional training: in firms recommended by the Trade Chamber, Marketing Research firms, Public Libraries, multinational companies etc.

Director: Dr Diana IONIȚĂ

 

Afiliere:

L.M.A. este afiliata la Association Nationale des Langues Etrangères Appliquées / Association Internationale des Langues Etrangères Appliquées (ANLEA/AILEA) din anul 2008.

 

CARTA A.I.L.E.A 

I. Scopul specializării LEA/LMA este de a oferi un învățământ universitar cu vocație profesională, pluridisciplinar, teoretic și practic, apt să-i pregateasca în cele mai bune condiții pe studenții pentru profesie și mai ales pentru munca în întreprindere, și în același timp să susțină activitățile de cercetare în cadrul specializării

 • O specializare universitară în Limbi moderne aplicate cuprinde cel puțin două limbi străine asociate cu materii din domeniile de aplicație (drept, economie, tehnicile comertului internațional, comunicare, instrumente și tehnici de traducere, TIC, etc.).
 • Ambele limbi sunt principale și necesita același nivel de cunoștințe (superior).
 • Specializarea universitară Limbi moderne aplicate cuprinde și stagii profesionale în întreprinderi sau în instituții.
 • Corpul profesoral este compus din universitari și colaboratori din lumea profesională.

II. O specializare franceză sau străină care preia aceste criterii poate fi recunoscută drept compatibilă de către AILEA .

 • Recunoașterea de către AILEA a unor specializări ca fiind compatibile cu specializarea LEA (Langues Etrangères Appliquées) are ca scop încurajarea și favorizarea parcursurilor și a mobilităților studenților conform acordurilor internaționale și a reglementarilor naționale, precum și a cadrul statutar al universităților în cauză.
 • AILEA federează instituții pe baza adeziunii la aceste principii, cu scopul de a promova oferta de formare profesională în LMA.
 • Proiectul AILEA propune constituirea și favorizarea dezvoltării unei rețele franceze, europene și internaționale de specializări compatibile pentru a permite difuzarea și schimburile de informații, precum și colaborarea între universități.
 • AILEA funcționează conform principiilor enunțate în art.9-12 ale statutului ANLEA (cu sediul în Franța).
 • Solicitarea aderării la AILEA se face printr-o scrisoare adresată secretariatului ANLEA. Acest document este supus aprobării Biroului, care, la rândul său, îl prezintă Adunării Generale. Adeziunea este gratuită și revocabilă.
 • AILEA dispune de un Birou compus din cinci membri aleși de AILEAL’ și de un Președinte responsabil cu problemele internaționale al ANLEA. Biroul alege un Vice-președinte care este reprezentantul unei universități străine. Membrii AILEA sunt automat membrii ANLEA.