Centrul pentru Studiul Dezvoltării Limbajului şi al Comunicării Lingvistice

Centrul pentru studiul dezvoltării limbajului şi al comunicării lingvistice

Centrul pentru Studiul Dezvoltării Limbajului şi al Comunicării Lingvistice (CSDLCL) îşi propune susţinerea şi dezvoltarea cercetării fundamentale şi aplicate de performanţă în domeniul lingvisticii.

Un obiectiv central îl reprezintă promovarea studiului interdisciplinar al facultăţii limbajului din perspectiva biolingvisticii.

CSDLCL urmăreşte să dezvolte direcţii tematice noi prin proiecte de cercetare, publicaţii şi teze de doctorat.

Director: Alexandra Cornilescu

Secretar ştiinţific: Larisa Avram

Secretar: Ioana Stoicescu