Procesul-verbal redactat în urma desfășurării concursului pentru acordarea gradațiilor de merit pentru perioada 2021-2025 în cadrul Departamentului de Engleză este postat aici.